Tiedote

Teatterin naapurissa rakennetaan. Näin tulet meille.

Selkosuomitekstitys käyttöön

Syksyn 2024 ohjelmiston odotettu musikaali Once ja dekkari Hildur tekstitetään paitsi englanniksi myös selkosuomeksi. Turun Kaupunginteatteri on ensimmäinen teatteri, joka ottaa jatkuvaan käyttöön selkosuomitekstityksen.

Selkokieli on rakenteeltaan, sanastoltaan ja sisällöltään helpoksi muokattu suomen kielen muoto. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

“Selkosuomen käyttö tekstityksessä on luonteva valinta, sillä selkokieli laajentaa esitysten kohderyhmää. Selkokielen avulla esityksistä voivat nauttia nekin, joilla on jokin neurologinen poikkeama tai kielellisiin kykyihin vaikuttava vamma tai sairaus, sekä ne, jotka vasta opettelevat suomen kieltä”, avaa selkokielen asiantuntija Jenni Saarilahti.

Taustalla halu parantaa saavutettavuutta

Kimmokkeena selkosuomeksi tekstittämiselle toimi Turun Kaupunginteatterin yhdessä Cultura-säätiön kanssa talvella 2022 toteuttama osallistava kielivähemmistöselvitys.

“Osana tekemäämme laajempaa saavutettavuustyötä halusimme selvittää, miten muutkin kuin suomenkieliset kävijät saataisiin tulemaan teatteriin. Tulokset osoittivat, että esityskieli ei ole lipun oston este, mutta alueen kielivähemmistöt toivovat tekstityskieliksi englantia ja selkosuomea. Tähän toiveeseen lähdemme nyt vastaamaan”, kertoo Turun Kaupunginteatterin myynti- ja markkinointipäällikkö Veera Westerlund.

Selkosuomesta hyötyy jo yli 10 % väestöstä, ja sen tarve kasvaa eri syistä. Esimerkiksi vieraskielisten määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan Suomessa vuoteen 2040 mennessä. Myös muistisairaudet yleistyvät väestön ikääntymisen myötä.

Yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa

Tekstitykset tehdään ja testataan kohderyhmillä yhteistyössä Kehitysvammaliiton omistaman Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy:n kanssa. Yritys edistää kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Turun Kaupunginteatterissa käytettäville tekstityksille haetaan selkotunnus Kehitysvammaliiton Selkokeskuksesta.

Aiemmin Turun Kaupunginteatteri on tarjonnut tekstityksiä pääosin musikaaleihin ja englanniksi. Tekstityksissä on monien muiden teatterien tapaan siirrytty käyttämään katsomokäyttöön suunniteltua Subtitle Mobile -sovellusta. Katsoja lataa sovelluksen omaan mobiililaitteeseensa ja pääsee seuramaan haluamaansa tekstitystä esityskohtaisen koodin syöttämällä. Jatkossa joka esityskaudella tarjotaan tekstityksiä osaan esityksistä.

Syksyn Once-musikaalin liput ovat jo myynnissä esityssivulla.