Tiedote

Teatterin naapurissa rakennetaan. Näin tulet meille.

Teatterin hiilijalanjälki

Turun Kaupunginteatteri laski hiilijalanjälkensä, lue tuloksista!

Turun Kaupunginteatterille myönnettiin helmikuussa 2023 Ekokompassi-sertifikaatti. Huhtikuun aikana valmistui hiilijalanjälkilaskenta. Hiilijalanjäljen kehittymistä seurataan jatkossa säännöllisesti osana teatterin ympäristöohjelmaa.

”Tutkimustieto toimii ohjaavana ja auttaa meitä tekemään oikeita valintoja. Hiilijalanjälki on hyvä esimerkki konkreettisesta tiedosta, jonka muutosta on helppo seurata”, kertoo teatterin toimitusjohtaja Arto Valkama.

Hiilijalanjäljen laskennan teki Clonet Oy. Hiilijalanjälki kuvaa tietyn rajattavissa olevan kokonaisuuden aiheuttamaa ilmastokuormaa. Turun Kaupunginteatterin laskennallinen hiilijalanjälki vuonna 2022 oli 1344,09 t CO2. Kokonaisuutena luku vastaa noin 135 suomalaisen keskimääräistä vuotuista hiilijalanjälkeä. Katsojamäärään suhteutettuna päästöt ovat noin 10,3 kg CO2e vierailijaa kohden.

Suurimmat päästöt syntyvät ostetuista tuotteista ja palveluista ja toisiksi isoimmat asiakkaiden ja vieraiden matkoista. Liikevaihtoon suhteutettuna hiilijalanjälki on noin 89 g CO2e / eur, mikä on selvästi vähemmän, kuin keskimääräisten kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden euromääräiset päästöt Suomessa (200 g CO2e/eur). Pienempi hiilijalanjälki selittyy muun muassa sillä, että teatterin käytössä on vain yksi pakettiauto, yleisö tulee pääosin lähialueilta ja hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökulma.

Näin tieto vaikuttaa toimintaan

Teatterin ympäristöohjelman keskeisiä tavoitteita on nostaa kierrätysaste 60 %:iin ja vähentää kuormittavien aineiden käyttöä materiaaleissa.

”Positiivista on, että teatteritoiminnan isoimmat päästöt syntyvät asioista, joihin voimme itse vaikuttaa”, myynti- ja markkinointipäällikkö Veera Westerlund iloitsee.

Tarkempaan syyniin joutuvat jatkossa etenkin hankinnat ja materiaalit. Lisäksi teatteri jatkaa yleisön kannustamista vähäpäästöiseen liikkumiseen esimerkiksi teatterilippuun sisältyvällä bussilipulla. Työntekijät voivat jatkossa taittaa työmatkansa työsuhdepolkupyörällä tai hyödyntää Fölin työsuhdematkalippua.

Lisätietoa laskennan toteutuksesta

Laskennassa määritettiin vuoden 2022 hiilijalanjälki yhteistyössä Clonet Oy:n ja OpenCO2netin kanssa. Hiilijalanjälkeen sisällytettiin scopet 1, 2 ja 3 eli suorat päästöt, jotka aiheutuvat teatterin omistuksessa tai hallinnassa olevista päästölähteistä, ostoenergiaan liittyvistä epäsuorista päästöistä sekä arvoketjuun ja hankintoihin liittyvistä epäsuorista päästöistä. Laskenta noudatti GHG Protocol -standardia. Laskentaa varteen kerättiin lähtötiedot jokaisesta osa-alueesta.

Laskennan tulokset ovat niin kutsutusti market-pohjaisia. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole mahdollista erotella hiilijalanjäljen suuruutta kasvihuonekaasuittain. Laskentaan on sisällytetty myös asiakkaiden ja vierailijoiden matkat, joiden määrä perustuu vuonna 2022 tehdyn kyselyn tuloksiin. Hankintojen osalta on käytetty euromääräisiä tietoja (ostettujen tuotteiden ja palvelujen kustannukset) ja siten laskenta on tehty spend-pohjaisesti.