Ympäristötyö teatterissa

Turun Kaupunginteatterissa tehdään nykyisin määrätietoisesti ympäristökuormituksen vähentämiseen tähtäävää työtä. Osoituksena tästä teatterille myönnettiin helmikuussa 2023 Suomen luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-sertifikaatti.

Ekokompassi-sertifikaatti on osoitus teatterissa tehdyistä panostuksista kierrätykseen ja kestävämpiin valintoihin. Järjestelmän tavoitteena on kokonaisvaltainen ajatusmallin muutos, jossa ympäristönäkökulma huomioidaan jo teosten suunnitteluvaiheessa. Tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi lavastuksissa, joiden lähtökohtana ovat ekologiset ja kierrätettävät materiaalivalinnat ja varastojen hyödyntäminen uuden hankkimisen sijaan.

Turun Kaupunginteatteri on myös mukana pilotoimassa Pohjoismaista yhteisvarastointihanketta, joka mahdollistaa lavasteiden, kalusteiden ja tarpeiston tehokkaamman yhteiskäytön. Teatteritekniikan osalta tällainen malli on jo käytössä Suomessa. Myös kokonaisia lavastuksia ja niiden osia voidaan kierrättää teatterien välillä. Ympäristönäkökulma ylettyy uudesta tuotantomallista teatterilaisten arkeen asti. Vaikka tuotannoissa tähdätään ekologisuuteen, tarjotaan yleisölle jatkossakin tuttuun tapaan visuaalisesti upeita toteutuksia.

Teatterin ympäristölupaus

Teatterin ympäristöohjelman raameina toimivat Turun kaupungin ympäristötavoitteet ja ilmastosuunnitelma ja teatterin toiminnasta tunnistetut painopistealueet. ​Ympäristökysymykset ratkaistaan kokonaisuutena taiteellisten ja taloudellisten kysymysten kanssa. ​

Teatteri on sitoutunut jatkuvaan kehittämiseen ja keskittyy toimintansa kannalta oleellisimpiin kohteisiin. Toiminnan tukena on Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteena on löytää konkreettisia ja mitattavia keinoja vähentää ympäristökuormaa.

Sitoudumme

Tuottamaan kestävämpiä teatterielämyksiä 
Esimerkiksi innovoimalla uusia lavasteratkaisuja ja materiaalien käyttötapoja. Tavoitteena on nostaa kierrätysaste 60 %. 

Tekemään viisaita valintoja
Esimerkiksi vähentämällä ympäristöä kuormittavien aineiden käyttöä lavastuksissa ja korvaamalla ne ympäristöystävällisillä tai kierrätetyillä vaihtoehdoilla. Toimimalla työarjessa joka päivä paremmin, esimerkiksi aktiivisella lajittelulla ja hukan minimoimisella.
Kannustamalla henkilökuntaa taittamaan työmatkan pienemmillä päästöillä ja katsojia käyttämään teatterilippuun sisältyvää Föli-lippua.

Aktiiviseen yhteistyöhön
Esimerkiksi teatteritalon kiinteistöyhtiön ja viereen rakentuvan musiikkitalon kanssa myös ympäristönäkökulmista.

Lisää aiheesta

Teatterin hiilijalanjälki

18.04.2023

Case: Punaisen viivan lavastus

26.01.2023

Teatterilippu on myös bussilippu

27.02.2023